+31 6 10134971 info@buitenkansmiddelaar.nl

Impactrapportage Buitenkans Middelaar

Buitenkans Middelaar biedt een veilige haven aan jongeren die vastlopen in het reguliere schoolsysteem. Hier bieden wij hen de mogelijkheid om in kleine groepen en een gemoedelijke setting (tijdelijk) onderwijs te volgen. Onze onderwijsboerderij is een mooie plek waar ze in hun eigen tempo aan zichzelf kunnen werken en actief bezig kunnen zijn in de natuur en met dieren.

Onze missie is om buitengewoon onderwijs te bieden op een buitengewone plek. Wij streven ernaar om jongeren in de MBO-leeftijd, die in het reguliere onderwijs (tijdelijk) niet op hun plek zijn, een ‘het-kan-dus-wel’ ervaring geven.

In deze impactrapportage richten we ons op de successen die wij en vooral onze studenten het afgelopen jaar hebben behaald.

Ga naar de inhoud