+31 6 10134971 info@buitenkansmiddelaar.nl

Algemeen

Dit is het privacy beleid van Buitenkans Middelaar. Kijk voor verdere informatie op www.buitenkansmiddelaar.nl.

Buitenkans Middelaar hecht veel belang aan uw privacy en zal de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. In het privacy beleid wordt toegelicht hoe Buitenkans Middelaar, in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming, uw gegevens verwerkt en bewerkt wanneer u bij ons zorg afneemt.

Privacymanagement

De directie van Buitenkans Middelaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende wet- en regelgeving. Proceseigenaarschap en toezicht Binnen de directie is Jeroen van der Loop verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van de AVG.

Jojanneke Nagels (info@buitenkansmiddelaar.nl) is contactpersoon en houdt toezicht in de organisatie op de juiste uitvoering. Zij zijn als contactpersoon gerechtigd medewerkers in de organisatie aan te spreken en te corrigeren in verband met het correct uitvoeren van de AVG. De contactpersoon is eveneens aanspreekpunt voor de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast zijn alle vaste medewerkers van Buitenkans Middelaar betrokken bij de verwerking van persoons- en zorggegevens en dragen een verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige en juiste verwerking.

Privacy beleid Buitenkans Middelaar kenbaar maken via mail, dan wel per brief (gegevens staan hieronder vermeld). Wij streven er naar binnen één maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. Daarnaast heeft u te allen tijde de mogelijkheid om een klacht kenbaar te maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens via tip ons.

Privacyprogramma

De contactpersoon draagt er zorg voor dat alle betrokken partijen bekend zijn met dit privacy beleid en/of de privacy verklaring op de website. Het privacy beleid kan iedereen bij Buitenkans Middelaar inzien of verkrijgen via de contactpersoon.

Slotbepalingen

Aanpassing privacy beleid. Buitenkans Middelaar kan dit privacy beleid aanpassen. Het meest actuele privacy beleid is altijd via de contactpersoon privacy te raadplegen. Op te vragen bij de contactpersoon:

  • Verwerkingsregister
  • Informatiebeveiligingsbeleid
  • Procedure datalekken


Contactpersoon Buitenkans Middelaar
Jojanneke Nagels
E: info@buitenkansmiddelaar.nl
T: 0610134971

Ga naar de inhoud