+31 6 10134971 info@buitenkansmiddelaar.nl

“Het doel blijft hetzelfde. Het behalen van een MBO-diploma”

Wat doen jullie nou eigenlijk precies bij Buitenkans Middelaar? Die vraag krijgen we regelmatig en we begrijpen heel goed dat het voor velen misschien nog niet helemaal duidelijk is. Want wat zijn maatwerk onderwijstrajecten nou eigenlijk? Wat leveren ze op en voor wie zijn ze bedoeld?

De maatwerktrajecten die wij aanbieden zijn gericht op (dreigende) schooluitvallers. Wanneer een student problemen ervaart met het reguliere onderwijssysteem, zoeken scholen naar mogelijkheden om deze studenten zo te ondersteunen en hulp aan te bieden. Zodat het toch lukt om in de klas mee te gaan en uiteindelijk de opleiding met een positief resultaat af te sluiten.

Het behalen van een MBO-diploma

Soms is het echter zo dat een student meer of andere dingen nodig heeft dan school kan bieden.
Dan komen wij in beeld! Wij nemen het onderwijs gedeeltelijk of helemaal over van de onderwijsinstelling en bieden dat op onze locatie op een anderen manier aan. Meer praktijkgericht, en met meer afwisseling. Dit zorgt ervoor dat er beter kan worden ingespeeld op de behoefte van de student.

Het behalen van een MBO-diploma

Het doel blijft hetzelfde. Het behalen van een MBO-diploma. Alle eindtermen blijven ook hetzelfde. De lessen worden alleen op een andere manier aangeboden en er is meer oog voor het individu omdat we kunnen werken met hele kleine groepjes.

We werken nu intensief samen met Yuverta mbo Nijmegen. Dat is de school waar we zelf jarenlang in dienst zijn (geweest) en dat onderwijs kennen we daardoor maar al te goed. Dit zorgt voor hele korte lijntjes en levert ook al erg mooie resultaten op. In de loop van de komende weken gaan namelijk de eerste studenten met behulp van hun maatwerktraject bij Buitenkans Middelaar afstuderen/behalen. Ook keren de eerste studenten die gekomen zijn voor een time-outtraject weer terug naar school. Daar zijn wij en Yuverta mbo Nijmegen natuurlijk ontzettend trots op!

Schooluitval, met alle daarbij komende gevolgen en problemen voor deze jongeren en hun families wordt veelal met deze trajecten voorkomen. Daarbij geeft deze succeservaring studenten zelfvertrouwen en een diploma biedt betere kansen op de arbeidsmarkt voor nu en voor hun toekomst.

Tot slot benadrukken we graag dat geen mens hetzelfde is en het dus niet vreemd is dat binnen het onderwijs verschillende aanpakken noodzakelijk zijn. Met onze onderwijstrajecten dragen wij met trots ons steentje bij aan een inclusieve samenleving. Want wat ons betreft hoeft niemand in een inclusieve samenleving zich te schamen voor wie hij is, hoe hij leert en welke keuzes hij maakt.
Wees welkom bij Buitenkans Middelaar!

 

Jojanneke Nagels
Eigenaar Buitenkans Middelaar

Ga naar de inhoud